Tjen 2,25 % rente på dine aksjebeholdninger.

Ønsker du å låne bort dine aksjer, godskrives du en rente på 2,25 % pa på de aksjer som faktisk er utlånt. Låntager vil være Netfonds Bank AS.

Aksjene vil bli videreformidlet av Netfonds til kunder som ønsker å gjennomføre en shorthandel. Når noen vil selge short, dvs selge aksjer man ikke eier, vil Netfonds sjekke om andre kunder ønsker å låne ut de ønskede aksjer.

I tillegg til 2,25 % pa på verdien av de aksjene som lånes ut, vil du motta et honorar på 0,1% på aksjenes markedsverdi.

Utlånet av aksjer har en bindingstid på minimum 7 dager.

Ved utlån av verdipapirer overføres aksjene fra utlåners VPS konto via Netfonds til låntagers VPS konto. Ved låneperiodens slutt overføres aksjene tilbake til utlåners VPS konto. Det vil bli utstedt sluttseddel for utlånstransaksjonen og for tilbakeleveringen av verdipapirene.

Et utlån av verdipapirer innebærer ikke en skattemessig realisasjon.

Netfonds står som garantist for at de utlånte aksjene blir tilbakelevert til rett tid. Netfonds har i tillegg tegnet forsikring som dekker tap som måtte oppstå. Sikkerheten dekker 200.000 kr. pr. skadetilfelle pr. kunde, oppad begrenset til 25 millioner kr.

Ja, jeg ønsker å tjene 2,25 % på mine aksjebeholdninger