VPS Investortjeneste

Vår beholdningsside viser beholdningen på din VPS-konto slik den er akkurat nå, under nærmere angitte betingelser.

Ytterligere detaljer om din VPS-konto kan du finne på:

 


Introduksjon til VPS Investortjeneste

Netfonds har åpnet for at alle våre kunder kan få tilgang til VPS Investortjeneste.

  • Beholdning
  • Transaksjoner
  • Tegning og tildeling ved emisjoner
Logg inn på VPS
  • De som ønsker tilgang, kan logge inn eller bestille passord via denne nettsiden. (OBS! Brukernavn er ditt personnummer. For firma er det organisasjonsnummer.)
  • Tidligere E*Trade kunder må logge inn via denne nettsiden. (OBS! Brukernavn er ditt personnummer. For firma er det organisasjonsnummer.)
  • Når passordet mottas i posten fra VPS, registrerer du personopplysninger under punktet VPS-Konto. Det er en forutsetning at e-post-adresse fylles ut.
  • Sjekk deretter under VPS-konto og kontoopplysninger at "Endringsmelding sendes elektronisk ved endringer". Hvis ikke kontakt oss. Dette gjelder altså din VPS-konto hos Netfonds. Denne starter på 11540.

Når du er registrert vil du fra neste virkedag få tilgang til historikk i VPS for dine VPS-konti tilbake til juli 1999 inklusive alle endringsmeldinger. Deretter slipper du å motta endringsmeldinger i posten, men finner disse i ditt personlige arkiv hos VPS. De kan skrives ut dersom du ønsker det. Husk også at sluttsedlene og alle andre data er tilgjengelige til enhver tid på våre Internett sider.

Kostnader ved endringsmeldinger per brev eller e-post

VPS sender ut endringsmelding hver gang beholdning på VPS-konto endres. Endringer skjer f. eks. når du kjøper eller selger aksjer. Endringsmeldingene kan sendes ut på e-post eller ved brev eller du kan bestemme å ikke få tilsendt noen endringsmelding i det hele tatt. Tilsendte endringsmelding vil bli belastet et gebyr (sjekk prislisten). Du finner i de aller fleste tilfeller all informasjon du behøver på Netfonds' nettsider.
Du kan selv velge hvordan du vil motta endringsmeldingene fra VPS fra denne vevsiden.

Nyttig informasjon på netfonds.no:
VPS' Skattehjelp tjeneste

Vi tilbyr VPS Investortjenester med tilgang til tjenesten Skattehjelp. Prisen for bruk av skattehjelpen finner du ved å logge deg på VPS Investortjenester. (se link over)

VPS' skattehjelp passer for investorer som har mange transaksjoner hos andre meglere. Denne er et supplement til vår egen gratis Skattehjelp som er redigerbar og enklest for de fleste.

Dine Penger har skrevet en artikkel som omhandler det betalbare alternativet. De sammenligner også meglernes priser: "Dine Penger -Nå blir det enklere å eie verdipapirer"